0

การเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัยทุกหนแห่งกับ

Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Windows Server 2019, Windows Server 2022

  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่           


— Windows Server 2019 CALs —


จำนวน CALs 
Device CALs 
Users CALs 
5 License 
1,450 
1,750 
> = 10 License 
1,350 
1,650 
> = 20 License 
1,250 
1,550 
> = 50 License 
Contact us 
Contact us**ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับภาคเอกชนเท่านั้น สำหรับภาครัฐ และ สถานศึกษา กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

ควบคุมปริมาณงานแบบไฮบริด รวมถึงการเรียกใช้งานในคอนเทนเนอร์และย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์แร็กและ Clouds 

โดยใช้เครือข่ายการวางซ้อนตามมาตรฐานและเกตเวย์ไฮโดรเจนที่รองรับหลายเทมเพลต

ผู้ใช้งานไม่จำกัด

เพิ่มผู้ใช้จำนวนมากเท่าที่คุณต้องการโดยการซื้อ Windows Server CAL สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

การเข้าถึงที่ปลอดภัยทุกที่

ให้การเข้าถึงระยะไกลปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ของคุณและการเชื่อมต่อ VPN อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้สามารถซิงค์ไฟล์งานจากเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท ไปยังอุปกรณ์ได้

การจัดเก็บข้อมูล

สร้างโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสูงพร้อมใช้ฮาร์ดแวร์มาตรฐานเพื่อให้บริการของคุณสามารถใช้ได้อย่าง

ต่อเนื่องเช่นกัน

virtualization

ใช้ประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบเสมือนจริงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์โดยรวมเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้เป็นเสมือนเครื่องบนโฮสต์กายภาพเครื่องเดียว

Multiple Server Management

ใช้แดชบอร์ดเดียวเพื่อดูการดำเนินการกับ
เซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ เครื่องผ่านแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องในเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการ

Windows Failover Clustering

เซิร์ฟเวอร์กลุ่มที่มีตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปและใช้ failover อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานในช่วงเวลาที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้

Client Access Licenses

นอกจากลิขสิทธิ์ของ Windows Server ที่ใช้ในองค์กร สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายในองค์กร ที่ต้องมีการติดต่อ Server เช่นการแชร์ไฟล์ และการพิมพ์ในระบบ Windows Server จำเป็นที่จะต้องมี Client Access License (CAL) หมายถึงใบอนุญาตที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการต่าง ๆ  ของ Windows Server


• ประเภทของ "CAL" •
User CAL
คือ CAL ที่นับตามจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าถึง Windows Server
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้งาน


Device CAL
คือ CAL ที่นับจำนวนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เข้าถึง Windows Server
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของผู้ใช้อุปกรณ์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่           

HTML Editor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

We use cookies to enhance your shopping experience. Click Accept to continue shopping or you can review details regarding our Cookies policies here.