0

Zoom Rooms

Zoom Rooms


  • สำหรับห้องประชุม ที่ต้องการความสวยงามและเรียบร้อย ใช้งานง่าย 
  • จำนวนบัญชีขั้นต่ำ : 1 บัญชี
  • จำนวนผู้เข้าร่วมห้องสูงสุดที่มาพร้อม License : 100 หรือ 300 ขยายได้ถึง 1,000
  • เวลาการประชุม : ไม่จำกัด
  • การควบคุมห้องประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม : ผ่าน Tablet หรืออุปกรณ์ควบคุม
SKU
SKU-1z3uucvjm21z3uucvjm2
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
24900 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

Zoom Meetings Pro

8000 บาท