×
×

0

0

XYZ da Vinci 1.0 AiO

SKU
XYZ-daVinci-1.0AiO
จำนวน
ราคา
47,705.00
32,900.00 บาท

  • โครงข่ายสามเหลี่ยมของเลเซอร์ผ่านช่องแคบ
  • หัวพิมพ์ : หัวฉีดเดียว
  • รองรับหลายภาษา
  • ขนาดของชิ้นงาน 20x20x19 ซ.ม.
  • เทคโนโลยีการประดิษฐ์จากเส้นพลาสติกที่เชื่อมต่อกัน (FFF)

 XYZ da Vinci 1.0 AiO


×

ติดต่อ