×
×

0

0

XYZ 3D Printer da Vinci miniMaker

SKU
XYZ-da-Vinci-miniMaker
จำนวน
ราคา
14,837.00
10,990.00 บาท

  • เริ่มต้นการผจญภัยไปกับการพิมพ์ภาพสามมิติโดยการดาวน์โหลดรูปภาพสามมิติฟรีกว่า 4,500 ภาพ ที่มีอยู่ใน XYZ 3D Gallery
  • ขนาดของชิ้นงานสูงสุด          5.9 x 5.9 x 5.9 นิ้ว
  • Filament                        PLA, PETG, Tough PLA
  • ความละเอียด                    ละเอียดสูงสุด 0.1 มม. (100 μ)
  • ความเร็วพิเศษ 0.4 มม.         (400 μ)
  • การเชื่อมต่อ                     USB 2.0
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ        Windows 7 หรือสูงกว่า Mac OSX 10.8 หรือสูงกว่า