0

.

.


2019-07-18 09:40:53

[สัมมนาฟรี]

Digital Transformation with Modern Conference Solutions 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Nimman Convention Centre, 

ชั้น 5 ห้อง Nimman 1 , จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

088-5471110 , 085-6174100 คุณผ่องพรรณ หรือ Line@

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
088-5471110 , 085-6174100 คุณผ่องพรรณ หรือ Line@