×
×

0

0

{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":50,"marginBottom":50,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":100,"paddingBottom":100,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":0}
{"width":100}
{}

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ cisco logo

การป้องกันมัลแวร์ขั้นสูง (AMP)

การป้องกันการโจมตี การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง การตรวจจับมัลแวร์อย่างรวดเร็ว การกำจัดมัลแวร์
ตามหาภัยคุกคาม 1% ที่อันตรายที่สุด การรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ปลายทางของ Cisco จะช่วยให้คุณไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง
และเพิ่มขีดความสามารถได้ในไม่กี่วินาที


การรับรู้สถานะและการควบคุมเพื่อกำจัดการโจมตีขั้นสูง

รับความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามระดับสากล การทำแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูง และการสกัดกั้นมัลแวร์แบบเรียลไทม์
เพื่อป้องกันการโจมตี โดยใช้ Cisco Advanced Malware Protection (AMP) แต่เนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาการป้องกันเพียงอย่าง
เดียวได้ AMP มีการวิเคราะห์กิจกรรมไฟล์ในเครือข่ายขยายของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจึงสามารถตรวจจับ ยับยั้ง
และกำจัดมัลแวร์ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค้นหาการปรับใช้ AMP ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การปกป้องมัลแวร์ขั้นสูงจะต้องมีการสมัครสมาชิก การจัดการผ่านระบบควบคุมการจัดการบนเว็บ และการปรับใช้บนแพลตฟอร์มหลากหลายชนิด

ปกป้องอุปกรณ์ปลายทางของคุณ

การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทางของเราจะช่วยให้คุณสกัดกั้นมัลแวร์ ณ จุดเริ่มต้นได้ รวมถึงรับรู้สถานะของไฟล์และกิจกรรมในระดับปฏิบัติการ และกำจัดมัลแวร์จากเครื่องพีซี, Mac, Linux และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

ปกป้องเครือข่ายของคุณ

รับรู้สถานะของกิจกรรมการโจมตีระดับเครือข่ายและขอบเครือข่าย และสกัดกั้นมัลแวร์ขั้นสูง

ปกป้องอีเมลของคุณ

เพิ่มความสามารถ AMP ในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอีเมลและเว็บ หรือในการปรับใช้การรักษาความปลอดภัยอีเมลและเว็บบนระบบคลาวด์
คุณลักษณะหลัก
ความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามระดับสากล AMP

ความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามระดับสากล
ผู้เชี่ยวชาญ Cisco Talos ของเราได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างมัลแวร์นับล้านรายการ

และข้อมูลหลายเทราไบต์ต่อวัน และนำความสามารถดังกล่าวมาสร้างเป็น AMP 
จากนั้น AMP จะเชื่อมโยงไฟล์ ข้อมูลจากการวัดและส่งข้อมูลทางไกล 
และพฤติกรรมของไฟล์เข้ากับความรู้จากบริบทจำนวนมากนี้เพื่อปกป้องภัยคุกคามที่รู้จัก
และภัยคุกคามใหม่ๆ ในเชิงรุกการทำแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูง

ความสามารถในการทำแซนด์บ็อกซ์ขั้นสูงจะวิเคราะห์ไฟล์เชิงสถิตและ

ไดนามิคเทียบกับดัชนีชี้วัดพฤติกรรมมากกว่า 700 รายการโดยอัตโนมัติ 
การวิเคราะห์เหล่านี้จะแสดงให้เห็นการโจมตีที่ไม่น่าไว้วางใจและช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัย
ของคุณเข้าใจ จัดลำดับ และสกัดกั้นการโจมตีที่ซับซ้อนได้การตรวจจับและการสกัดกั้นมัลแวร์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

สกัดกั้นมัลแวร์ที่พยายามเข้าสู่เครือข่ายของคุณได้แบบเรียลไทม์ AMP 
จะวิเคราะห์ไฟล์ ณ จุดเริ่มต้นเพื่อจับมัลแวร์ที่รู้จักและไม่รู้จัก 
ด้วยการใช้กลไกการตรวจจับ AV การจับคู่ลายเซ็น
แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง การเรียนรู้ของเครื่อง และการสร้างลายนิ้วมือ 
ผลที่ได้คือ มีการตรวจจับและการป้องกันโดยอัตโนมัติที่รวดเร็วขึ้นการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยแบบย้อนหลัง

เมื่อไฟล์เข้าสู่เครือข่ายของคุณแล้ว AMP จะเฝ้าดู วิเคราะห์ และบันทึกกิจกรรมของไฟล์

ไม่ว่าจะมีแนวโน้มหรือไม่ก็ตาม หากตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายในภายหลัง AMP 
จะส่งการแจ้งเตือนย้อนหลังให้กับทีมการรักษาความปลอดภัยของคุณว่ามัลแวร์นั้นมาจากที่ใด
อยู่ที่ไหน และทำอะไรอยู่ เพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้งคุณก็จะสามารถยับยั้งและแก้ไขมัลแวร์นั้นได้
สัมผัสประสบการณ์การป้องกันมัลแวร์ขั้นสูง

การป้องกันมัลแวร์
ในการต่อสู้กับภัยคุกคามขั้นสูงในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการป้องกันมัลแวร์ขั้นสูง

Cisco AMP สำหรับอุปกรณ์ปลายทางช่วยปกป้องอุปกรณ์ปลายทางรุ่นใหม่ด้วยการสแกนไฟล์โดยใช้เทคโนโลยีกำจัดมัลแวร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือป้องกันไวรัสของ Cisco

แต่การป้องกันมัลแวร์ขั้นสูงของ Cisco จะทำมากกว่าเครื่องมือตรวจจับมัลแวร์ส่วนใหญ่ โดยจะตรวจสอบทุกไฟล์ในเครือข่ายของคุณอย่างต่อเนื่อง หาก Cisco AMP ตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายก็จะแก้ไขอย่างรวดเร็ว

Cisco AMP สำหรับอุปกรณ์ปลายทางจะแบ่งปันความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางอีเมล และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเว็บ ผลที่ได้คือ สภาพแวดล้อมแบบครบวงจรซึ่งมีเครื่องมือป้องกันมัลแวร์ที่แลกเปลี่ยนความสามารถด้านการจัดการภัยคุกคามและเรียนรู้จากกันและกัน

พร้อมจะดูการทำงานเพื่อป้องกันวัลแวร์ขั้นสูงแล้วหรือยัง ทดลองใช้งานสองถึงสี่สัปดาห์การผสานรวม AMP ในทุกที่เพิ่มเติม
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้รับการปกป้องโดย AMP อย่างสมบูรณ์แบบบนทุกองค์ประกอบของเครือข่ายของคุณด้วยการผสานรวมเพิ่มเติมเหล่านี้


อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่ปลอดภัย


การรักษาความปลอดภัยบนเว็บ


แพลตฟอร์ม Meraki MX UTM


เราเตอร์สาขา ISR

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
×

ติดต่อ