0

การเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัยทุกหนแห่งกับ

Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2019


  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่           


— Windows Server 2019 CALs —


จำนวน CALs 
Device CALs 
Users CALs 
5 License 
1,450 
1,750 
> = 10 License 
1,350 
1,650 
> = 20 License 
1,250 
1,550 
> = 50 License 
Contact us 
Contact us**ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับภาคเอกชนเท่านั้น สำหรับภาครัฐ และ สถานศึกษา กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

ควบคุมปริมาณงานแบบไฮบริด รวมถึงการเรียกใช้งานในคอนเทนเนอร์และย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์แร็กและ Clouds 

โดยใช้เครือข่ายการวางซ้อนตามมาตรฐานและเกตเวย์ไฮโดรเจนที่รองรับหลายเทมเพลต

ผู้ใช้งานไม่จำกัด

เพิ่มผู้ใช้จำนวนมากเท่าที่คุณต้องการโดยการซื้อ Windows Server CAL สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

การเข้าถึงที่ปลอดภัยทุกที่

ให้การเข้าถึงระยะไกลปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ของคุณและการเชื่อมต่อ VPN อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้สามารถซิงค์ไฟล์งานจากเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท ไปยังอุปกรณ์ได้

การจัดเก็บข้อมูล

สร้างโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสูงพร้อมใช้ฮาร์ดแวร์มาตรฐานเพื่อให้บริการของคุณสามารถใช้ได้อย่าง

ต่อเนื่องเช่นกัน

virtualization

ใช้ประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบเสมือนจริงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์โดยรวมเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้เป็นเสมือนเครื่องบนโฮสต์กายภาพเครื่องเดียว

Multiple Server Management

ใช้แดชบอร์ดเดียวเพื่อดูการดำเนินการกับ
เซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ เครื่องผ่านแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องในเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการ

Windows Failover Clustering

เซิร์ฟเวอร์กลุ่มที่มีตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปและใช้ failover อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานในช่วงเวลาที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้

Client Access Licenses

นอกจากลิขสิทธิ์ของ Windows Server ที่ใช้ในองค์กร สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายในองค์กร ที่ต้องมีการติดต่อ Server เช่นการแชร์ไฟล์ และการพิมพ์ในระบบ Windows Server จำเป็นที่จะต้องมี Client Access License (CAL) หมายถึงใบอนุญาตที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการต่าง ๆ  ของ Windows Server


• ประเภทของ "CAL" •
User CAL
คือ CAL ที่นับตามจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าถึง Windows Server
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้งาน


Device CAL
คือ CAL ที่นับจำนวนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เข้าถึง Windows Server
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของผู้ใช้อุปกรณ์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่