0

แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับ Price List รายเดือน

                   ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือบริษัท ที่ข้าพเจ้าลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มข้างใต้นี้ และจะไม่เปิดเผย ราคาสินค้า หรือใช้ประโยชน์จากการทำซ้ำ เอกสาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด และขอยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงทุกประการ