×
×

0

0

QNAP TS-1283XU-RP-8G 12-Bay + Rack mount
sku: QNP-TS-1283XU-RP8G
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E-2124 quad-core 3.3 GHz Memory 8 GB UDIMM DDR4 ECC(2 x 4GB) Flash Memory 4GB (Dual boot OS protectio...
183,590.00163,890.00 บาท
QNAP TS-883XU-RP-8G 8-Bay + Rack mount
sku: TS-883XU-RP-8G
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E-2124 quad-core 3.3 GHz Memory 8 GB UDIMM DDR4 ECC(2 x 4GB) Flash Memory 4GB (Dual boot OS protection)...
176,650.00157,700.00 บาท
QNAP TS-883XU-E2124-8G 8-Bay + Rack mount
sku: TS-883XU-E2124-8G
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E-2124 quad-core 3.3 GHz Memory 8 GB UDIMM DDR4 ECC(2 x 4GB) Flash Memory 4GB (Dual boot OS protection...
160,750.00142,240.00 บาท
QNAP TS-983XU-RP-E2124-8G 4-Bay + Rack mount
sku: TS-983XU-RP-E2124-8G
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E-2124 quad-core 3.3 GHz Memory 8 GB UDIMM DDR4 ECC(2 x 4GB) Flash Memory...
156,590.00142,240.00 บาท
QNAP TS-983XU-E2124-8G 4-Bay + Rack mount
sku: TS-983XU-E2124-8G
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E-2124 quad-core 3.3 GHz Memory 8 GB UDIMM DDR4 ECC(2 x 4GB) Flash Memory 4GB (Dual boot OS protection...
142,990.00126,510.00 บาท
QNAP TS-EC1680U-R2 16-Bay + Rack mount
sku: KIT-TS-EC1680U-R2
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E3-1246 v3 Family 3.5 GHz Quad Core Processor Memory 4GB DDR3 ECC RAM (pre-installed 2GB x 2) (Expandab...
229,280.00202,910.00 บาท
QNAP TS-EC1280U-R2 12-Bay + Rack mount
sku: KIT-TS-EC1280U-R2
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E3-1246 v3 Family 3.5 GHz Quad Core Processor Memory 4GB DDR3 ECC RAM (pre-installed 2GB x 2) (Expandab...
199,690.00176,710.00 บาท
QNAP TS-EC880U R2 8-Bay + Rack mount
sku: TS-EC880U R2
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน ** ราคานี้พร้อม Rack mount CPU Frequency Intel® Xeon® E3-1246 v3 Family 3.5 GHz Quad Core Processor Memory 4GB DDR3 ECC RAM (pre-installed 2GB x 2) (Expand...
169,590.00150,000.00 บาท
QNAP TVS-882BRT3-i7-32G 8-Bay Thunderbolt
sku: QNP-882BRT3-i732G
** สินค้า By Order 30 - 45 วัน CPU Frequency Intel® Core™ i7-7700 3.6 GHz Quad core process Memory 32GB DDR4 (Max. 64GB) Flash Memory 512MB (DOM for dual OS) Hard Disk Drive 8x 2....
164,550.00145,490.00 บาท
QNAP TVS-882BRT3-i5-16G 8-Bay Thunderbolt
sku: TVS-882BRT3-i5-16G
**สินค้า By Order 30 - 45 วัน CPU Frequency Intel® Core™ i5-7500 3.4 GHz Quad core processor Memory 16GB DDR4 (Max. 64GB) Flash Memory 512MB (DOM for dual OS) Hard Disk Drive 8x 2....
138,890.00122,890.00 บาท
QNAP TVS-882ST3-i7-16G 8-Bay Thunderbolt
sku: QNP-882ST3-i7-16G
**สินค้า By Order 30 - 45 วัน CPU Frequency Intel® Core™ i7-6700HQ quad-core 2.6 GHz processor (burst up to 3.5 GHz) Memory 16GB DDR4 (Max. 32GB) Flash Memory 512 MB (Dual boot OS prot...
133,190.00117,830.00 บาท
QNAP TVS-1282T3-i7-64G 8-Bay Thunderbolt
sku: QNP-1282T3-i7-64G
**สินค้า By Order 30 - 45 วัน CPU Frequency Intel® Core™ i7-7700 3.6 GHz quad-core processor Memory 64GB DDR4 (pre-installed 16GB x 4) Flash Memory 512MB DOM ...
187,450.00165,890.00 บาท
×

ติดต่อ