0

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นบริษัท IT. ชั้นนำที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี มีความต้องการขยายงาน และกำลังมองหาบุคคลที่กระตือรือร้น รักความท้าทาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราใน ในตำแหน่งต่าง ๆ 


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพัฒนาธุรกิจ (Business Developer)


  ลำปาง, เชียงใหม่      พนักงานประจำ


ความรับผิดชอบ:

 • พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับแผนกขายโครงการของเรา (Business Developer)
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้า รับความต้องการลูกค้า และนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับทีมงานประสานงาน เพื่อให้การการดำเนินโครงการจะประสบความสำเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • บรรลุเป้าหมายการขาย ร่วมกันกับทีมขายโครงการ 
 • จัดทำรายงาน ทำเอกสารเสนอราคา เตรียมการคาดการณ์การขาย รายงาน สำหรับฝ่ายบริหาร
 • พัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ Update สินค้ากับ Partner เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า


ข้อกำหนด:

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านสารสนเทศ (IT.) พอสมควร หรือผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคการพัฒนาธุรกิจ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ทักษะการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft Office 
 • ทัศนคติที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และ การบรรลุเป้าหมาย
 • มีแรงจูงใจในตนเอง มุ่งเน้นผลลัพธ์ และสามารถทำงานได้อย่างอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี


  ลำปาง      พนักงานประจำ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและตรวจสอบบัญชีธุรกรรมประจำวัน
 • ประสานงานกับทีมงานในการจัดทำงบการเงิน เอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและประมวลผลค่าใช้จ่ายและรายได้ประจำวัน
 • จัดทำและส่งรายงานภาษีตามกำหนด
 • ติดตามและจัดการกระบวนการทางการเงินต่าง ๆ
 • จัดการสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้า


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีในสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี และ Microsoft Office
 • มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี
 • มีทักษะในการจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ


  ลำปาง, เชียงใหม่     พนักงานประจำ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ช่วยพนักงานขายในการจัดการด้านเอกสาร การทำใบเสนอราคา
 • จัดทำรายงานเชิงข้อมูลสถิติ
 • การติดตามลูกค้าประสานงาน การวิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานการขาย


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการ เช่นเลขานุการ บัญชี หรือ สารสนเทศ ฯ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี และ Microsoft Office
 • มีความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสาร การจัดทำรายงาน
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • มีทักษะในการจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้จะเป็นประโยนช์
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ชื่อตำแหน่งงาน : Technical Support (พนักงานบริการด้านเทคนิค)


  ลำปาง      พนักงานประจำ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การสนับสนุนทางด้านเทคนิค IT. ให้แก่ลูกค้า
 • การติดตั้งระบบการทำ Configuration อุปกรณ์ IT. และระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานการขายโครงการ
 • การจัดทำรายงานการบริการ การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น Electronic 
 • มีความสามารถในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หากมีความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์ และระบบ IT. จะดียิ่ง
 • รักการเรียนรู้ในเทคโนโลยี IT. ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เรียนรู้ได้เร็ว
 • มีทักษะในการจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ชื่อตำแหน่งงาน : การตลาดออนไลน์


  ลำปาง      พนักงานประจำ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การทำงานการตลาดการขายสินค้าผ่านช่องทาง online
 • สร้างสื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางขายเช่น Facebook, Website, MarketPlace, Tiktok, Live Commerce
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์ในการ ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Online
 • ตอบคำถามลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าผ่านช่องทาง Online
 • จัดทำใบเสนอราคา ติดตามลูกค้า บริการลูกค้าในช่องทางการขายแบบ Online
 • จัดทำรายงานการขาย วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับทีมงาน


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีในสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น Digital Media, Digital Marketing ฯ
 • มีความสามารถในการใช้ Graphic พื้นฐานเช่น Canva, Photoshop
 • มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ทางด้านการขายทาง Online พอสมควร
 • มีทักษะในการจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานได้ตลอดเวลา
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่สวัสดิการพื้นฐาน

 • เงินเดือน ตามความเหมาะสมและความสามารถ ประสบการณ์การทำงานและพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนตามอายุงาน
 • Commission Incentive หรือ Bonus ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้น ๆ
 • วันลา วันหยุด ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้อง
 • โอกาสในการศึกษาดูงาน หรือท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุ (ประกันกลุ่ม)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร 

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
236-236/2 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
Tel. 
054-323803 ถึง 5 กด 0 , 088-5471881
E-mail : 
marketing@smartsolutioncomputer.com
Website : 
www.smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
โครงการดิเออบาน่า 2 

333/24 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
Tel. 
053-280585
E-mail : 
pongphan@smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)

1687/1 อาคารพหล 19 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. 
02-1054738 ต่อ 101-102
E-mail : 
project@smartsolutioncomputer.com  

Copyright © 2019 Smart Solution Computer 

Powered by Autodigi
contact