0

(0)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าการรับคืนภายใน 7 วัน และการคืนเงิน


สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า) และลูกค้ามีความประสงค์ ในการขอคืนสินค้า โดยสินค้าไม่เสีย / ลูกค้าขอยกเลิก / สั่งสินค้าผิด แบ่งออกเป็น 2 กรณี

  • 1. กรณีสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย หรือการแกะหีบห่อ ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืน โดยที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด และภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบสภาพสินค้าว่ามีสภาพสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน 


  • 2. กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ลูกค้าจะถูกหักค่าบริการ 5% - 25% จากราคาของตัวสินค้านั้น ๆ และหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง รวมไปถึง ค่าขนส่งการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด


 “ลูกค้ามีสิทธิ์คืนสินค้า ในสภาพที่สมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งมายังช่องทางติดต่อของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้า “


* หมายเหตุ: การพิจารณารับคืนสินค้า บริษัทฯ จะต้องได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าก่อน และขอสงวนสิทธิ์การตัดสินใจ การตรวจสอบสภาพสินค้า ของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด รวมไปถึง เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า อิงตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตนั้น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วยการเคลมเปลี่ยนตัวใหม่


เงื่อนไข

  • ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน (เริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยอ้างอิงสถานะจากวันที่ของระบบขนส่ง)
  • ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
  • หากทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
  • นำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ของแถม ฯลฯ
  • สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย
  • ค่าขนส่งในการส่งเคลมสินค้า ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด


กรณีสินค้าหมด

กรณีสินค้าที่มีปัญหา เป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน / หมด หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษียินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร 

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
236-236/2 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
Tel. 
054-323803 ถึง 5 กด 0 , 088-5471881
E-mail : 
marketing@smartsolutioncomputer.com
Website : 
www.smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
โครงการดิเออบาน่า 2 

333/24 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
Tel. 
053-280585
E-mail : 
pongphan@smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)

1687/1 อาคารพหล 19 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. 
02-1054738 ต่อ 101-102
E-mail : 
project@smartsolutioncomputer.com  

Copyright © 2019 Smart Solution Computer 

Powered by Autodigi
contact